English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰

اینکوترمز

اینکوترمز (International Commercial Terms) یا اصطلاحات تجاری بین‌المللی یکی از عبارت‌های رایج در حمل‌ونقل بین‌المللی بازرگانی محسوب می‌شود که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تهیه و تدوین شده است. اینکوترمز (Incoterms) یک راه ارتباطی بسیار کاربردی بین بازرگانان کشورهای مختلف است که با هدف کاهش سردرگمی بین خریداران و فروشندگان استفاده می‌شود. مفهوم اینکوترمز در همه کشورها واحد و یکسان است و فقط به یک منطقه محدود نمی‌شود. اینکوترمز از قواعد متعددی تشکیل شده است که به نام اصطلاحات اینکوترمز نیز شناخته می‌شوند و هر کدام از آن‌ها قوانینی را در قراردادهای بین‌المللی مشخص می‌کنند.

group-c

گروه C؛ تحویل کالا در مبدا به خریدار با پرداخت کرایه حمل

اصطلاحات مربوط به گروه C در اینکوترمز شامل قواعدی می‌شود که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت کند. در این گروه از قواعد اینکوترمز خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در واقع خریدار باید با استعلام قیمت حمل و نقل بین المللی، پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه در فرآیند ارسال کالا را بر عهده گیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال خواهد شد.

 • اینکوترمز CIF؛ مخفف عبارت Cost, Insurance and Freight

  CIF اغلب در حمل‌ونقل با کشتی (حمل دریایی) مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. در CIF که مخفف عبارت Cost, Insurance and Freight است؛ پرداخت هزینه بیمه و کرایه حمل تا مقصد تا زمان رسیدن محموله به مقصد، بر عهده فروشنده خواهد بود. برای مثال در‌صورتی‌که شما به‌عنوان خریدار قصد واردات از ایتالیا را دارید، پس از تحویل محموله در بندر ایتالیا همه مسئولیت‌های و هزینه‌های خسارت با خود شما خواهد بود.

 • قواعد CIP اینکوترمز؛ Carriage and Insurance Paid to

  قواعد اینکوترمز CIP در روش حمل‌ونقل ترکیبی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. در این روش زمانی که کالا به نقطه مورد‌نظر می‌رسد ریسک و مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. طبق این قاعده هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌ است. به‌عنوان مثال هنگامی که شما به‌عنوان فروشنده قصد صادرات آهن از ایران به سایر کشورها را دارید، مسئولیت بیمه کردن کالا و هم‌چنین پرداخت کرایه تا مقصد را باید بر عهده بگیرید.

 • قاعده CFR در اینکوترمز؛ Cost and Freight

  طبق قاعده CFR در اینکوترمز هنگامی که کالا از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. در این قاعده از اینکوترمز که اغلب نیز در حمل‌ونقل دریایی کاربرد دارد، عقد قرارداد بیمه کالا با خریدار و عقد قرارداد حمل با فروشنده است. برای مثال در‌صورتی‌که قصد صادرات مواد غذایی به کشورهای عربی یا اروپایی را داشته باشید، شما به‌عنوان فروشنده هیچ مسئولیتی برای بیمه کردن کالا نخواهید داشت.

 • قانون CPT در قاعده اینکوترمز؛ Carriage Paid To

  قاعده CPT در اینکوترمز عموما برای استفاده در حمل مرکب شناخته می‌شود اما در حمل هوایی و زمینی نیز کاربرد دارد. برای‌ مثال در صادرات مالزی به ایران طبق قاعده CPT، ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی خاتمه می‌یابد که کالا به اولین متصدی حمل تحویل داده شود. طبق این نوع قرارداد هزینه حمل تا نقطه معین شده در قرارداد بر عهده فروشنده بوده و هزینه بیمه کالا با خریدار خواهد بود.

group-d

قوانین گروه D در اینکوترمز؛ تحویل کالا در مقصد

طبق قواعد گروه D در اینکوترمز، فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل توافق شده است. براساس این قواعد فروشنده همه ریسک و هزینه‌های انتقال کالا را بر عهده دارد.

 • اینکوترمز DDP یا Delivered Duty Paid

  قاعده Delivered Duty Paid بیان‌گر تحویل کالا در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. طبق این قانون فروشنده در کشور مقصد کالا را پس از انجام فرآیند ترخیص و پرداخت عوارض به خریدار تحویل می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر شما به‌عنوان خریدار قصد واردات ماشین آلات به ایران را داشته باشید، طبق قاعده DDP هیچ مسئولیتی برای انجام فرآیند ترخیص نخواهید داشت.

 • قاعده DDU یا Delivered Duty Unpaid در اینکوترمز

  DDU که مخفف عبارت Delivered Duty Unpaid است، بیان می‌کند که فروشنده بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هم‌چنین انجام فرآیند ترخیص، کالا را در مقصد به خریدار تحویل می‌دهد.

 • اصطلاح DEQ یا Delivered Ex Quay در قوانین اینکوترمز

  براساس اینکوترمز DEQ، پس از انتقال کالا از اسکله به کشتی و پرداخت عوارض انتقال به اسکله مقصد توسط فروشنده، کالا به خریدار تحویل داده خواهد شد.

 • DES اینکوترمز یا Delivered Ex Ship

  براساس DES اینکوترمز که مخفف عبارت Delivered Ex Ship است، فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد به خریدار تحویل می‌دهد. بدین‌ترتیب اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا به‌منظور ورود به بندر مقصد بر‌ عهده خریدار است. خریدار برای انجام این فرآیند از یک شرکت حمل و نقل بین المللی که انواع خدمات بازرگانی و حمل‌ونقل کالا را عرضه می‌کنند کمک بگیرد.

 • DAF اینکوترمز؛ Delivered At Frontier

  اینکوترمز DAF اغلب برای حمل‌ونقل ریلی و انتقال کالا توسط خطوط راه‌آهن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. براساس این قاعده می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن دریافت کرد که کلیه عملیات حمل‌ونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای این بازه زمانی بیمه کند.

group-e

گروه E مخفف اصطلاح Ex Works؛ تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا

طبق قوانین گروه E در اینکوترمز، خریدار کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها از جمله بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

hansa

گروه F؛ تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

قوانین گروه F در اینکوترمز بیان می‌کند که خریدار کالا را در محلی که خود تعیین کرده است از فروشنده تحویل می‌گیرد.

 • اینکوترمز FAS؛ Free Alongside Ship

  مطابق با اینکوترمز FAS، محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. طبق قاعده Free Alongside Ship هزینه حمل و بیمه بر عهده خریدار است.

 • قاعده FOB؛ Free On Board

  طبق قوانین Free On Board هنگامی که فروشنده کالا را از روی نرده کشتی عبور داد، ریسک مسئولیت‌های او خاتمه پیدا می‌کند. براساس این قاعده هزینه حمل و بیمه و هم‌چنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بازرسی با خریدار است.

 • قوانین FCA؛ مخفف اصطلاح Free Carrier

  Free Carrier به معنی تحویل کالا به متصدی حمل‌ در مبدا است. طبق قاعده اینکوترمز FCA فروشنده باید برای رفع تعهد، کالا را به‌منظور صدور، ابتدا از گمرک ترخیص کند. سپس محموله را در محلی که از قبل مشخص شده است به متصدی حمل معین شده از سوی خریدار تحویل دهد.

انجام خدمات حمل‌و‌نقل بین‌المللی محموله براساس قوانین و قواعد اینکوترمز

نمایندگی کشتیرانی و خدمات بار هوایی دیبا هوا دریا با اخذ مجوزهای مختلف از سازمان‌ها و بندرهای مختلف، کلیه خدمات حمل‌ونقل کالا را مطابق با قوانین اینکوترمز انجام می‌دهد. با بهره‌مندی از خدمات دیبا دیگر لازم نیست نگران اصطلاحات پیچیده اینکوترمز باشید. دیبا همه مراحل مرتبط با حمل‌ونقل را در ایران و کلیه نقاط جهان با همکاری شرکت‌های حمل‌و‌نقل مطرح بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای، با کیفیت، سرعت و ایمنی کم نظیری به بازرگانان ارائه می‌کند.

Freight Collect Terms Freight Prepaid Terms
Group Any Mode or Modes of Transport Sea and Inland Waterway transport Any Mode or Modes of Transport
Incoterm EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DPU DDP
Ex Works (PLACE) Free Carrier (PLACE) Free Alongside Ship (Port) Free On Board (Port) Cost and Freight (Port) Cost Insurance & Freight (Port) Carriage Paid To (PLACE) Carriage & Insurance Paid To (PLACE) Delivered At Place (PLACE) Delivered At Place Unloaded (PLACE) Delivered Duty paid (PLACE)
Transfer of Risk At Buyer's Disposal On Buyer's Transport Alongside ship On Board Vessel On Board Vessel On Board Vessel At Carrier At Carrier At Named Place At Named Place Unloaded At Named Place
Obligations & Charges:
Export Packaging Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Loading Charges Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Delivery to Port/Place Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Export Duty, Taxes & Costum Clearance Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Origin Terminal Charges Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Loading On Carriage Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Carriage Charges Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Insurance Negotiable Negotiable Negotiable Negotiable Negotiable Seller Negotiable Seller Negotiable Negotiable Negotiable
Destination Terminal Charges Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller
Delivery to Destination Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller
Unloading at Destination Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Buyer
Import Duty, Taxes & Costum Clearance Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller